V okviru zdravstvene dejavnosti izvajamo zdravstveno nego, oskrbo in rehabilitacijo, ki temeljijo na novih spoznanjih s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege. Uporabniku pomagamo, da uresniči svoj psihični, fizični in sociali potencial v okolju, v katerem živi. Diplomirana medicinska sestra in srednja medicinska sestra sta članici širšega zdravstvenega tima, v katerem sodelujeta pri načrtovanju in izvajanju celotne zdravstvene nege, oskrbe in rehabilitacije stanovalca.

Zdravstveno-negovalno dejavnost kontinuirano zagotavljamo za vse stanovalce Doma ob Savinji Celje 24 ur na dan, vse dni v letu v dveh enotah: Prvi del Doma, ki lahko sprejme 127 stanovalcev z zadovoljivo psihično in fizično kondicijo, ter v Drugem delu Doma, ki lahko sprejme 123 stanovalcev in je namenjen stanovalcem, ki delno ali v celoti potrebujejo zdravstveno nego, oskrbo, rehabilitacijo ali pa samo nadzor.

Glede na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o zdravstveni dejavnosti, izvaja zdravstveno dejavnost za stanovalce doma Zdravstveni dom Celje. Domski zdravnik, koncesionar, je Rodolfo Emilio Potočnik, dr. med., ki je v domu prisoten od ponedeljka do petka. S prihodom stanovalcev v dom postane domski zdravnik tudi osebni zdravnik stanovalcev, v kolikor to želijo. V kolikor stanovalci potrebujejo zdravniško pomoč izven ordinacijskega časa domskega zdravnika, zdravstveno-negovalna služba poskrbi za prihod dežurnega zdravnika ali nujne medicinske pomoči.

Glede na potrebe stanovalcev Dom zagotavlja tudi specialistične preglede, ki jih izvajajo:
Miško Čanji, dr. med., spec. nevrolog (v domu je prisoten 1x/teden)
Bojan Leskovšek, dr. med., spec. internist (v domu je prisoten 2x/mesec)
Silvester Krelj, dr. med., spec. fiziater (v domu je prisoten 2x/mesec)

Informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev so izključno v pristojnosti domskega zdravnika, ki je na razpolago svojcem vsak dan od ponedeljka do petka (osebno ali po telefonu). Informacije o zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev so v pristojnosti odgovorne sestre v ambulanti posamezne zdravstveno-negovalne enote.