Nova storitev začasnih namestitev, ki jo v Domu ob Savinji Celje nudimo od decembra 2022, je dopolnitev in ena izmed oblik celostne podpore v domačem okolju tako starostniku, kot njihovim svojcem, in se dopolnjuje z našo storitvijo pomoč družini na domu Centra za pomoč na domu in Dnevnega centra.

Z nadzidavo 6. nadstropja v  Drugem delu Doma, ki je potekala v letu 2021 in 2022 smo s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, pridobili 16 kapacitet, ki so namenjene namestitvam za obdobje najmanj 10 dni do 3 mesecev. Storitev začasnih namestitev uporabnikom in njihovim svojcem predstavlja kratkotrajno pomoč in razbremenitev. S časovno predhodno načrtovanim dogovorom in načrtovanjem vrnitve v domače okolje, starejši, kot tudi svojci lažje sprejemajo tujo oskrb. Svojcem začasna namestitev predstavlja  razbremenitev, zmanjša občutek nemoči in daje občutek varnosti, da bo za starejšega dobro poskrbljeno v obdobju, ko so na dopustu, rahabilitaciji ali zaradi drugi razlogov, začasno odsotni.

Namen začasnih namestitev je čim večjemu številu uporabnikom v domačem okolju zagotoviti tovrstno namestitev in lažji prehod oz. sprejemanje kasnejše stalne namestitve v institucionalno varstvo.

Prošnja za začasno namestitev je enaka prošnji za sprejem v institucionalno varstvo, obvezna priloga je mnenje o zdravstvenem stanju.

Na vlogi se določi termin željene namestitve.

Za vse informacije smo vam na voljo v socialni službi Doma ob Savinji Celje oseno v času uradnih ur ponedeljek 12.00-15.00, sreda in petek 8.00-11.00,  ali na telefonu 03 4279 506 ali preko mail nalsova: zacasna.namestitev@domobsavinji.si