V Domu ob Savinji Celje nudimo tudi začasne namestitve. Pogoj za nudenje začasne namestitve, je prosta postelja.