Starejše osebe navadno prihajajo v Dom z lastno odločitvijo, po napotitvi s strani zdravnikov in socialnih delavcev s Centra za socialno delo oziroma s strani svojcev. Največkrat so razlogi za prihod v dom zdravstveni, socialni in družinski.

Da uporabnika spoznamo, ga najprej povabimo na obisk v Dom in mu skušamo približati naše okolje. Pogosto bodoče stanovalce obiščemo tudi na njihovem domu in tako spoznamo domače okolje, v katerem živijo. Prosilcem skušamo omogočiti tudi začasno bivanje v Domu, predvsem v času dopustov. Maksimalno se prilagajamo individualnim pričakovanjem stanovalcev in jim zagotavljamo čim večjo stopnjo samostojnosti. Izvajamo tudi sestanke s svojci stanovalcev, na katerih predstavimo Dom in delovanje služb, se pogovorimo o morebitnih težavah, željah in predlogih ter vzpostavimo krog sodelovanja med stanovalci, svojci in zaposlenimi.

Pogoji za sprejem 
Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in so starejši od 65 let ter mlajše invalidne osebe, ki niso sposobne samostojnega življenja, v katerem se upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcija doma in lastne družine.

Postopek sprejema - prihod v dom
Da bi prehod stanovalca v novo bivalno okolje potekal čim bolj prijazno in najmanj stresno, prosilca, njegove svojce ali skrbnike že pred sprejemom natančno seznanimo o načinu življenja v Domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled v Dom, ostale pa obiščemo na njihovem domu ali v bolnišnici z namenom, da ugotovimo, kakšne so njegove želje in potrebe po socialni in zdravstveni negi in oskrbi.
Ob sprejemu sprejmeta stanovalca in osebe, ki ga spremljajo v Dom, socialna delavka in vodja zdravstveno-negovalne enote. Novo sprejetega stanovalca glede na njegovo trenutno zdravstveno stanje namestimo na primeren oddelek. 
Sprejemi v dom so praviloma med tednom od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
Ob sprejemu v Dom do vselitve je mogoča rezervacija proste postelje. Ceno rezervacije predstavlja cena oskrbe I, od katere se odšteje strošek hrane.


Kontakt za sprejem v dom
V domu je zaposlena socialna delavka Mateja Škrinjar, ki nudi vse potrebne informacije v zvezi z namestitvijo v Dom. Informacije lahko dobite osebno (ob ponedeljkih med 12.00 in 15.00 uro, ob sredah med 8.00 in 11.00 uro in petek med 8.00 in 11.00 uro), po telefonu (03 427 95 06) ali po elektronski pošti (socialna@domobsavinji.si).