V Sloveniji in v razvitem svetu se zaradi staranja prebivalstva vse pogosteje pojavlja bolezenski sindrom demence, ki je velik problem posameznika, družine in družbe. Leta 2012 je imelo kar 67 % stanovalcev Doma ob Savinji Celje diagnozo demenca. Dva nadstropja, kjer smo doslej izvajali povečano pozornost nad stanovalci z demenco, smo zaradi zagotavljanja večje kakovosti bivanja teh stanovalcev združili. Od leta 2011 je na nadstropju Drugega dela Doma na novo urejen dnevni prostor, v katerem stanovalci izvajajo različne dnevne aktivnosti in urijo svoje fizične in psihične sposobnosti. Zaradi vse večjega števila stanovalcev z demenco smo leta 2012 organizirali tudi skupino za stanovalce z demenco na 1. nadstropju Prvega dela Doma, v katero je dnevno vključenih 10 stanovalcev, v 2. nadstropju pa 15 stanovalcev. Z ustrezno opremljenostjo nadstropij, s strokovno usposobljenim zdravstveno-negovalnim kadrom ter rehabilitacijskem timom tako ves čas njihovega bivanja v Domu zagotavljamo kontinuiran nadzor in potrebno varnost, ki je za te stanovalce zelo pomembna.

Za stanovalce z demenco izvajamo tudi poseben program animacije in družabništva, ki jim pomaga pri opravljanju vseh življenjskih aktivnosti in pri razvoju sposobnosti, ki jih še imajo. V okviru programa se izvajajo skupinske oblike dela, kot so kratke jutranje aktivnosti, kreativne tehnike, glasbena ura, biblioterapija, družabne aktivnosti, kulinarična ura, skupinska telovadba, aktivnosti s pomočjo psov ter druge dejavnosti. Stanovalcem z demenco nudimo pomoč tudi pri drobnih opravilih in urejanju njihovega bivalnega okolja. S tem jim želimo ponuditi celovito pomoč in izboljšati kakovost njihovega življenja v institucionalnem varstvu, hkrati pa jim omogočiti podobno življenje, kot so ga imeli doma.