Računovodsko finančna služba vodi celotno finančno poslovanje zavoda, tako za opravljanje dejavnosti javne službe kot tudi za dejavnosti opravljene na trgu. Delo zajema:

  1. Finančno funkcijo, ki zajema evidenco in spremljanje prilivov in odlivov denarnih sredstev,  spremljanje plačilne likvidnosti in spremljanje investiranja.
  2. Računovodsko funkcijo, ki vključuje knjigovodstvo, planiranje, kontroliranje, analiziranje in poročanje ter izvajanje predpisov z davčnega področja. S tem predstavlja osnovo za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev.
  3. Nabavno funkcijo, ki vključuje izvajanje nabave blaga in storitev skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju.

 

V okviru računovodske službe deluje v domska blagajna, kjer lahko stanovalci, svojci, uporabniki pomoči na domu in obiskovalci dnevnega centra poravnajo storitve brez provizije.

Blagajna je odprta vsak dan od 08.00 do 11.00, ob torkih pa še dodatno od 14.00 do 17.00.

Za stanovalce, ki imajo odprt račun pri A-banki in sami težko obiščejo banko, prihaja tedensko ob četrtkih uslužbenka A-banke v Dom in jim prinese naročeno gotovino ali pomaga urediti bančne zadeve.

Računovodja Sabina RAKUŠA je dosegljiva na telefonski številki 03/4279-515 ali preko elektronske pošte racunovodstvo@domobsavinji.si.

V blagajni vam bo dodatne informacije posredovala Rebeka KOCEN na telefonski številki 03/4279-510 ali preko elektronske pošte blagajna@domobsavinji.si.