Projekt "Živeti z demenco" in Projekt "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju" ter odprtje Centra za krepitev spomina med letom 2017-2019

Dom ob Savinji je sodeloval v projektu »Živeti z demenco«. Poleg našega Doma so bili partnerji v projektu še Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, ki je vodilni partner projekta; Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za bolezni živčevja; Center za socialno delo Celje; Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur in Stavanger University hospital iz Norveške.

Novembra 2017 smo v Domu ob Savinji Celje, v okviru projekta »Živeti z demenco« odprli Center za krepitev spomina. Center za krepitev spomina je nudil multi-disciplinarno obravnavo oseb z demenco in svetovanje svojcem v obliki: 

  • informacij: o znakih demence, kje poiskati pomoč, o storitvah in programih, ki so na voljo za osebe z demenco in v pomoč njihovim svojcem.
  • izobraževanja in treninge: o demenci, o komunikaciji z osebami z demenco, izobraževanja, ki bodo v pomoč svojcem oziroma neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju.

Za osebe z že potrjeno diagnozo demence in njihove svojce so bile na voljo naslednje storitve:

  • svetovanje pri načrtovanju aktivnosti in storitve skozi celoten potek bolezni,
  • pomoč pri zagotavljanju formalnih in neformalnih oblik pomoči za osebe z demenco in njihove svojce,
  • ponudba različnih delavnic in treningov za osebe z demenco in njihove svojce,
  • skupine za samopomoč,
  • vikend skupnih aktivnosti za osebe z demenco in njihove svojce.

V letu 2017 do 2019  je Dom ob Savinji Celje postal vodilni partner v projektu "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju.

V omenjeni projekt so bili vključeni še: Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Center za socialno delo Celje, Zdravstveni Dom Celje, Spominčica - Alzheimer Slovenija.

Osnovni cilj projekta je bil izvajanje novih dopolnjenih programov za osebe z demenco, njihove svojce in strokovni kader, ki dopolnjujejo obstoječe zdravstvene in socialne storitve za osebe z demenco in njihove sorodnike. Namen projekta je bil tudi krepitev kompetenc strokovnih delavcev, sodelavcev, neformalnih oskrbovalcev in svojcev, ki se vključujejo v oskrbo za osebe z demenco. Hkrati je bil namen projekta ozaveščanje posameznih poklicnih in drugih ciljnih skupin v lokalnem okolju za oblikovanje prijaznih storitev osebam z demenco.

Podrobne informacije o delovanju in izvajanju aktivnosti Centra za krepitev spomina lahko pridobite v socialni službi Doma ob Savinji Celje:

 

  • ob sredah in petkih med 8.00 in 11.00 uro in ob ponedeljkih med 12.00 in 15.00 uro po telefonu: 03 427 95 06
  • po e-mailu:   krepitevspomina@domobsavinji.si
  • na spletni strani: www.zivetizdemenco.si