Dom ob Savinji Celje

Dom ob Savinji Celje je osrednji socialnovarstveni zavod, ustanovljen leta 1973, ki zagotavlja različne programe in storitve za starejše v širši celjski regiji.

Dom predstavljata dve enoti, locirani v dveh povezujočih objektih, s skupno kapaciteto 250 postelj. V Prvem delu Doma bivajo stanovalci z zadovoljivo psihično in fizično kondicijo, v Drugem delu Doma pa stanovalci, ki v celoti potrebujejo zdravstveno nego, oskrbo, rehabilitacijo in povečan obseg individualne pozornosti in pomoči. V veznem objektu je večji skupni prostor za stanovalce, upravno-poslovno poslopje, recepcija in kapelica.

Storitve Doma ob Savinji Celje se vpenjajo v dva stebra: institucionalno varstvo in storitve v bivalnem okolju uporabnikov. S pestro ponudbo storitev se skušamo čim bolj približati željam uporabnikov in tako dvigniti kakovost življenja občanov v širšem družbenem okolju.

Poslanstvo in vizija doma

Naše poslanstvo je, da prepoznamo potrebe in želje naših stanovalcev in uporabnikov Centra za pomoč na domu. V Domu na različne načine sodelujemo – s stanovalci, svojci, zaposlenimi, prostovoljci. Vse to z namenom, da Dom ob Savinji Celje vsi udeleženi začutijo kot svoj dom. Sledimo željam okolja, spremljamo zdravstvene smernice in izobražujemo naše zaposlene, vsako novo situacijo pa razumemo kot izziv, ki se ga lotevamo z občutkom in mislijo na vse soudeležene.

Dom ob Savinji je Dom stanovalcem, uporabnikom naših storitev, pa tudi zaposlenim. Vsi si želimo, da je naš Dom topel, poln spoštovanja, miru in medsebojne naklonjenosti. To je Dom, kjer se prepletajo in utrjujejo vezi prijateljstva in solidarnosti. Skupne vrednote so kot kompas pri našem razmišljanju, ravnanju in odnosih.