Socialno varstvena storitev pomoč na daljavo je namenjena podpori in varnemu življenju v domačem okolju preko posebnega telefona in organiziranju ustrezne pomoči ob vsakem sproženem klicu, kadar je le-ta potrebna. Od 1. maja 2012 je znotraj te storitve nalogo prevzemanja klicev in organiziranja pomoči v primeru klica prevzel republiški center 24 Doktor. Pobudo za prijavo za storitev pomoč na daljavo (SOS gumb) lahko posredujete na 24 Doktor na številko 01/280-30-84 ali 080/81-00.

Dom ob Savinji Celje je ohranil vlogo kontaktne službe in neposredne pomoči v primeru intervencije za 31 uporabnikov oskrbovanih stanovanj in vlogo prvega obiska z namenom osebnega načrtovanja in vključitve v storitev za štiri občine: Mestno občino Celje, Občino Vojnik, Občino Dobrno in Občino Štore.

Z ažuriranimi podatki o mreži pomoči v lokalnem okolju in sodelovanjem z lokalnimi službami tako center prevzema vlogo lokalnega informacijskega centra za podporo starejšim in ljudem z različnimi oviranostmi, saj smo ugotovili, da smo za starejše, invalide ali njihove svojce pogosto prva vstopna točka, ko iščejo pomoč in podporo.