Dom ob Savinji Celje
Jurčičeva ulica 6
3000 Celje

Uprava, stanovalci
Telefon: 03 427 95 00
Faks: 03 427 95 42
e-naslov: tajnistvo@domobsavinji.si

Socialna služba
Telefon: 03 427 95 06
e-naslov: socialna@domobsavinji.si

Pomoč na domu
Dom ob Savinji Celje
Center za pomoč na domu
Jurčičeva 6, 3000 Celje

Če vi ali vaš svojec potrebujete katero od oblik pomoči, nas lahko pokličite vsak dan v letu med 7. in 17. uro na telefon: 03 427 95 26.

Za vse dodatne informacije v zvezi z oskrbo na domu so na voljo:
mag. Simona Žnidarec Demšar, vodja Centra za pomoč na domu
Telefon: 03 427 95 24
e-naslov: vodjapnd@domobsavinji.si

Darja Hostej Slonecki, koordinatorka pomoči na domu                                                                                                                                                                                Telefon: 03427 95 29

e-naslov: koordinator3@domobsavinji.si 

 

mag. Marta Alif, koordinatorka pomoči na domu
Telefon: 03 427 95 28

e- naslov: koordinator1@domobsavinji.si

 

Aleksandra Kopitar Vizjak, koordinatorka pomoči na domu
Telefon: 03 427 95 29

e- naslov: koordinator2@domobsavinji.si

 

Dnevni center

Telefon: 03 427 97 40
e-naslov: dnevnicenter@domobsavinji.si

Lavra Požek, koordinatorka Dnevnega centra
Telefon: 03 427 97 40