Vse dni v letu vam v okviru gospodinjske pomoči omogočamo prinos kosila na dom, tudi dietno kosilo (želodčno, žolčno ali sladkorno dieto). Kosilo pripeljemo vsak dan med 11. in 14. uro. Kosilo lahko naročite vse dni v tednu, ali zgolj ob določenih dnevih (po vašem izboru).


Ali sem upravičen do prinosa kosila?
Vsi, ki izpolnjujete enega izmed naštetih pogojev, ste upravičeni do storitve socialne oskrbe na domu:

  • starejši nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niste sposobni za popolnoma samostojno življenje,
  • ljudje s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorete samostojnega življenja, če vrsta in stopnja vaše invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki vam je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in ljudje z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimate priznanega statusa invalida, pa ste po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje, hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niste vključeni v organizirane oblike varstva.

 

Kako si lahko uredim kosilo na dom?

Storitev prinašanje pripravljenega obroka hrane se prične na vašo pobudo, potrebo ali željo po pomoči. Prošnjo lahko vložite sami ali vaš svojec osebno na sedežu Centra za pomoč na domu Doma ob Savinji Celje, po telefonupisno ali preko elektronske pošte cpd@domobsavinji.si.

 

 

Kakšna je cena kosil Doma ob Savinji Celje?

 

Navadno kosilo 6,90 EUR
Želodčna ali žolčna dieta 7,10 EUR
Sladkorna dieta 7,30 EUR

Prinašanje kosil izvajamo v okviru storitve pomoč na domu, za prinos kosila iz Doma ob Savinji Celje obračunamo 20 minut storitve pomoči na domu.