Dnevni center je sodobna oblika pomoči vsem starejšim, ki živite doma in si želite nekaj ur dnevno preživeti v družbi ali potrebujete občasno pomoč in pozornost, morda že težje skrbite zase in vam hišna in gospodinjska opravila vzamejo preveč moči in energije. Omogoča vam, da s pomočjo dnevnih aktivnosti v Dnevnem centru čim dlje ostanete v domačem okolju, vendar vpeti v druženje z drugimi ljudmi. Dnevni center deluje v okviru Doma ob Savinji Celje, na lepi lokaciji ob mestnem parku.

Dnevni center je odprt vse delovne dni od ponedeljka do petka.
Za vse tiste, ki si težko zagotovite prevoz ali potrebujete spremstvo, vam v okviru Dnevnega centra zagotovimo prevoz v Dnevni center in domov z našimi službenimi vozili s spremstvom socialnih oskrbovalk.

 

Kaj Dnevni center ponuja?

 

 • izhodišče skupnega soustvarjanja v Dnevnem centru so odnosi, dobro počutje in kakovostno sobivanje
 • približanje (prostorsko, dejavnostno in odnosno) življenja običajnemu življenju v domačem okolju
 • socialno in po potrebi zdravstveno oskrbo
 • okusno prehrano
 • dnevne aktivnosti, skladne s potrebami in željami vseh soprisotnih
 • stalen stik in spoštljiv odnos
 • reden stik s svojci in obiskovalci
 • izbira uporabnika o možnostih vključitve (glede na potrebe) - vsak dan ali zgolj določene dneve v tednu
 • dnevni časovni prihod in odhod uporabnikov Dnevnega centra glede na željo in potrebo po vključitvi (od 7. ure do 17. ure)
 • izbira uporabnika o lastnem prihodu ali prihodu s pomočjo naše spremljevalke
 • zagotavljanje občutka varnosti

 

Kakšne aktivnosti so na razpolago?

 

Bistvo vseh aktivnosti je skupno soustvarjanje dneva:

 • ritual skupne priprave hrane, priboljškov in skupnega obedovanja - domače vzdušje in vonji iz domače kuhinje
 • sodelovanje v skupnih dnevnih aktivnostih
  • fizične aktivnosti z namenom krepitve telesne kondicije in »prevetritve možganov«
  • aktivnosti z namenom ohranjanja kognitivnih sposobnosti (miselne igre, uporaba kreativnih tehnik, ročna dela, skupno prebiranje dnevnega časopisja, potopisna predavanja, razprave ob gledanju skupnih oddaj, izmenjava izkušenj iz preteklosti...)
  • aktivnosti, ki omogočajo skozi pogovor možnost pripovedovanj svojih zgod
  • omogočanje čustvenih, doživljajskih sposobnosti (emocionalno sporazumevanje, sodelovanje z dotikom, iskanja virov pozitivnih doživljanj pri uporabnikih...)
  • aktivnosti z namenom vključevanja v izobraževalne in kulturne dejavnosti (udeleževanje raznih prireditev v in izven doma, aktivna udeležba na prireditvah, izleti, možnosti pridobivanja novih znanj za uporabo v domačem okolju - npr. računalniška znanja, o pomenu zdravega življenja, gibanja, kaj lahko storim zase in za svoje zdravje... )
  • medgeneracijsko sodelovanje (druženje s srednjo in mlajšo generacijo - osebna druženja in skupinska druženja, udeležba uporabnikov v drugih oblikah druženja izven dnevnega centra...).

Pri vseh dnevnih aktivnostih se upošteva vaše želje in zmožnosti. Aktivnosti so zasnovane, da spodbujajo sodelovanje vsakega izmed vas in vašo izbiro po vključitvi.

Dogajanje ter aktivnosti znotraj Dnevnega centra lahko spremljate tudi preko Facebook strani.

Ali sem upravičen do vključitve v Dnevni center?


Vsi, ki izpolnjujete enega izmed naštetih pogojev, ste upravičeni do Dnevnega centra:

 • starejši nad 65 let, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost težje samostojno živite in potrebujete manjši obseg neposredne pomoči ali zgolj druženje,
 • starejši nad 65 let, z zmernimi ali težjimi starostnimi ali zdravstvenimi težavami, ki potrebujete večji obseg neposredne pomoči, vendar ste zmožni z organiziranim prevozom priti v naš center,
 • ljudje, ki morda zaradi starostne demence ali drugih sorodnih stanj potrebujete delno ali popolno pomoč.

 

Kako se lahko vključim v Dnevni center?

 

 • Vključitev v Dnevni center se prične na vašo pobudo, potrebo ali željo. Prošnjo za vključitev lahko vložite sami ali vaš svojec osebno na sedežu Dnevnega Centra Doma ob Savinji Celje, po telefonupisno ali preko elektronske pošte dnevnicenter@domobsavinji.si.
 • Vodja ali koordinatorka Dnevnega centra se ob ugotovitvi upravičenosti do storitve in v skladu z vašimi željami in potrebami z vami dogovorita za vaš prvi obisk v Dnevnem centru.
 • Če ob prvem obisku ocenite, da je to za vas oblika podpore, ki jo potrebujete, z vami sklenemo dogovor o sodelovanju in soustvarimo osebni načrt pomoči ter se dogovorimo o dnevnem časovnem prihodu in odhodu, glede na vašo željo ali potrebo po vključitvi (od 7.oo ure do 17.00 ure). Vključite se lahko vse dni v tednu od ponedeljka do petka, ali zgolj po vaši izbiri ob določenih dnevih v tednu.
 • Ob vključitvi je potrebno poleg pisne prošnje z osebnimi in kontaktnimi podatkov priložiti tudi Mnenje zdravnika o vašem zdravstvenem stanju (s pritiskom na mnenje se odpre obrazec)
 • Zaradi vaših spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, socialnih ali drugih okoliščin) se lahko dogovor in osebni načrt o sodelovanju spreminjata (povečan, zmanjšan obseg vključitve v Dnevni center, sprememba dnevnega časovnega prihoda...).
 • Spremljamo tudi vaše zadovoljstvo z našimi storitvami, zato je zaželeno, da sodelujete z nami tudi na način izražanja vašega mnenja o izvajanju storitev.
 • Po potrebi z namenom celostne oskrbe na domu sodelujemo tudi z drugimi službami (Center za socialno delo CeljePatronažna služba Zdravstvenega doma CeljeZdravstveni dom Celje, Bolnišnica CeljeCenter za rehabilitacijo invalidov Celje, Psihiatrična bolnišnica VojnikRdeči križKaritas, Javna kuhinja, nevladne organizacije, mestne četrti, negovalne bolnišnice ...)

 

Kakšna je cena?


Dnevno varstvo – oskrba I; 16,73 EUR

Dnevno varstvo – oskrba II; 20,88 EUR

Dnevno varstvo – oskrba IIIA; 25,03 EUR

Dnevno varstvo – oskrba IIIB; 28,64 EUR

Dnevno varstvo – oskrba IV; 27,41 EUR

 

Spremstvo in prevoz v Dnevni center izvajamo v okviru storitve pomoč na domu. Za vsako spremstvo in prevoz obračunamo prevožene kilometre in 20 minut storitve pomoč družini na domu.

PREVOZ ZA UPORABNIKE DNEVNEGA CENTRA:

 • prevoženi kilometri (0,43 € na 1 km) 

 

Kontaktni podatki


Dom ob Savinji Celje
Dnevni center
Jurčičeva 6
3000 Celje

03/427-97-40
e-naslov: dnevnicenter@domobsavinji.si


Vse dodatne informacije so na voljo:

Lavra Požek,

koordinatorka Dnevnega centra

03/427-97-40.