Delovna terapija je zdravstvena in rehabilitacijska stroka ter preko delovnega terapevta vodena psihična in fizična dejavnost, ki omogoča hitrejše in uspešnejše okrevanje stanovalca po poškodbi ali obolenju. S pomočjo različnih namenskih aktivnosti vpliva na večanje posameznikove samostojnosti v vsakdanjem življenju in mu s tem omogoča, da živi čim bolj produktivno in kvalitetno življenje. Delovni terapevt naredi individualni razgovor s stanovalcem in skupaj z njim pripravi načrt delovno-terapevtske obravnave. Stanovalec s svojimi potrebami, željami, interesi in prioritetami vpliva na potek, izvedbo in vključevanje v aktivnosti delovne terapije. Delovna terapija se zaradi celostne obravnave stanovalca tesno prepleta z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi strokami.

Delovna terapija ima na področju geriatrije velik pomen. Delovni terapevt s skupinsko in/ali individualno obravnavo skuša doseči čim večjo samostojnost stanovalca. V okviru programa delovne terapije se izvajajo individualne in skupinske oblike dela, kot so: aktivnosti z gibanjem in dihalne vaje, aktivnosti za ohranjanje kognitivnih sposobnosti, funkcijsko usposabljanje z glasbo, kreativne tehnike, biblioterapija, družabne aktivnosti, kulinarična ura, aktivnosti s pomočjo psov ter druge dejavnosti.

Posebno pozornost posvečamo stanovalcem z demenco, kjer ravno delovni terapevt s svojim širokim strokovnim znanjem vstopa v pomemben medosebni odnos, katerega bistvo so občutek varnosti, primerna komunikacija in razumevanje oseb z demenco.