Kdo smo?

Center za pomoč na domu kot enota Doma ob Savinji Celje zagotavlja oskrbo na domu na območju Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Štore in Vojnik. Gre za socialno varstveno storitev, ki uporabnikom omogoča, da z ustrezno organizirano podporo lahko ostanejo v svojem domačem okolju v krogu ljudi, s katerimi so preživeli večji del življenja.

Storitve v bivalnem okolju, ki jih zagotavlja Center za pomoč na domu, so namenjene ljudem, starejšim od 65 let, ljudem s statusom invalida, drugim invalidnim osebam z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege, kronično bolnim, ljudem z dolgotrajnimi okvarami zdravja ter hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko ali najtežjo motnjo v telesnem ali duševnem razvoju.

V Centru za pomoč na domu z vsakim upravičencem, ki izrazi potrebo po pomoči in njegovimi svojci soustvarimo osebni načrt pomoči, zasnovan na željah, prioritetah, življenjskih navadah in potrebah uporabnika z upoštevanjem možnosti vključevanja oseb iz socialne mreže upravičenca. Zavedamo se, da ima vsak človek ob ustrezno organiziranih oblikah pomoči pravico do izbire življenja v domačem okolju.

V okviru enote Centra za pomoč na domu skozi storitve socialne oskrbe na domu, Informacijsko-koordinacijskega centra, dostave kosil, pomoči na daljavo, oskrbovanih stanovanj in Dnevnega centra zajamemo preko 500 aktivno sodelujočih uporabnikov letno.