Uresničujemo vaše želje

Direktorica je povedala, da je zelo vesela, da smo v Domu še vedno vsi zdravi, tako stanovalci kot zaposleni.

Po nadstropjih je do sedaj že sedemkrat obiskala stanovalce in stanovalke, ob takšnih srečanjih so stanovalci povedali, kako se v dani situaciji počutijo, kakšne so njihove želje in potrebe.

Na srečanjih po nadstropjih se je pridružila tudi vodja prehrane Hermino Lubej, skupaj so govorili o željah in posebnostih v zvezi z prehrano.

Direktorica se je zahvalila tudi za spoštovanje vseh navodil, držanje ukrepov in poudarila, da je zelo pomembno, da svoje želje, potrebe ali misli povedo na glas, da jih zaposleni lahko slišimo in jih poskušamo realizirati. Pomembna je vsaka izražena želja, dobrodošli so tudi predlogi.

 

Jasmina Cokan, vodja notranje organizacijske enote I in II pa je opozorila na pravilno nošenje zaščitne obrazne maske, na temeljito umivanje in razkuževanje rok. Če uporabljamo pravilno zaščitno masko, če skrbimo za higieno rok ter higieno kašlja in kihanja, naredimo velik korak v preventivo. Jasmina Cokan še dodatno poudari, da naj stanovalci povedo katere dobrine potrebujejo z našega seznama iz kavarne oziroma kaj potrebujejo iz lekarne.

 

Delovna terapevtka, Lucija Pangerl, stanovalce lepo pozdravi in jim sporoča, da bo še naprej veliko aktivnosti in dejavnosti, ki bodo vodene in speljane pod vsemi priporočenimi varovalnimi ukrepi. 

V četrtek, 27.08.2020 nam je čudovito dopoldne v domskem parku popestril Čarodej Andrej, ki nam je poleg čarovnij tudi zaigral na trobento, vsi vključeni pa smo skupaj zapeli domače pesmi.

Stanovalce povabi na jutranjo telovadbo za prebujanje telesa, ter na skupinsko vodeno telovadbo s strani fizioterapevtke ob 10. uri.

V naslednjem tednu bomo imeli tudi popoldanski koncert, ki ga bo speljala naša zaposlena Anica Gaber s svojimi sopevci v zboru Celeia.

Poudari še, da je zelo pomembno pitje vode, da ohranjamo psihofizično kondicijo.

 

V prihodnje si želimo, da bi se še bolj slišali med seboj, da želje, potrebe ne ostanejo skrite in da ohranimo spoštljivost do vseh, ki sobivajo v Domu ob Savinji Celje.

da

Deli to objavo