Strokovni simpozij - Integrirana dolgotrajna oskrba

» V četrtek, 30. maja 2019 je na Visoki zdravstveni šoli v Celju potekal strokovni simpozij z naslovom Integrirana dolgotrajna oskrba: Odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji. Na simpoziju, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom Varuha človekovih pravic Petra Svetine, so sodelovali strokovnjaki s Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne razmere ter strokovnjaki, ki raziskovalno proučujejo obravnavano tematiko, predstavljeni pa so bili tudi primeri dobrih praks.  

 

Evropska komisija že več let opozarja Slovenijo na to, da obstoječa ureditev dolgotrajne oskrbe ni ustrezna. Razvite države namenjajo področju dolgotrajne oskrbe okrog 3 % BDP, pri nas pa manj kot tretjino tega zneska. Po besedah dekana Visoke zdravstvene šole v Celju izr. prof. dr. Gorazda Voge je najpomembnejši del dolgotrajne oskrbe, ki naj bi obsegal koordinirano zdravstveno in socialno podporo v bolnikovem okolju, razdrobljen in ne deluje usklajeno. Zavedamo se, da je potrebno vzpostaviti model dolgotrajne oskrbe, ki bo najbolj optimalen glede potreb starajoče se družbe, ki bo temeljil na strokovnih smernicah in dobrih praksah in ki bo organizacijsko, kadrovsko in materialno vzdržen z ozirom na možnosti države. 

 

Na okrogli mizi v okviru posveta z naslovom »Kakšen model dolgotrajne oskrbe potrebujemo, glede na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji?« je sodelovala tudi direktorica Doma ob Savinji Celje Bojana Šolinc Mazil. »

 

 

 

                        Katja Esih, direktorica regijskega študijskega središča

da

Deli to objavo