SIMBIOZA GIBA - GIbanje je življenje in življenje je gibanje

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja.

 

Simbioza Giba naslavlja predvsem dva prednostna področja:

 • povečanje deleža telesno dejavnih posameznikov,

 • ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.

  Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija, šport so pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno oplaja celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja na celostni življenjski poti primerno nagrajuje starejše v svojem obdobju z avtonomno in radoživo starostjo ter energijo primerno obvladovanju težav duha in telesa. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije.

  V okviru preteklih akcij smo ugotovili, da je ponudba programov za telesno kulturo (predvsem starejših) omejena in neprilagojena socialnim razmeram, fizičnemu stanju posameznikov in njihovim interesom ter zmožnostim. Starejši občani po upokojitvi večinoma izgubijo stik z okolico, zato je vključenost starejših pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj- tako medgeneracijskega sodelovanja kot ponovne socializacije starejših v družbeni prostor. Z vadbo pripomoremo tudi k boljšemu zdravju, kar pomeni tudi manjšo obremenitev državnega zdravstvenega sistema. Prav tako se po drugi strani ljudje med seboj premalo družimo, med generacijami pa nastaja konflikt- zato smo v Simbiozi prepoznali odlično priložnost v povezovanju generacij skozi gibanje, telesno dejavnost, šport, rekreacijo in spoznavanje zdravega načina življenja.

  CILJI projekta ostajajo in jih s svojimi dejavnostmi širimo:

 • animacija k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij,

 • ustvarjanje harmonije medgeneracijskega sodelovanja,

 • sledimo k vsebinskim vrednotam: »Življenje je gibanje in gibanje je življenje«,

 • brezplačna priložnost za vse generacije, da spoznajo nove gibalno, rekreativno, športne aktivnosti in se udeležijo različnih vadb,

 • promoviranje aktivnega in zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih,

 • spodbujanje krogotoka ponudbe in povpraševanja,

 • povezovanje deležnikov izvajalcev,

 • prepoznavanje pozitivnega naboja prostovoljnega dela na športno gibalnem področju.

 

Tudi v Domu ob Savinji smo se odločili za vključitev v ta projekt, zato smo vsak dan (14.10. - 19.10. in 21.10.2019) določili za aktivnost, ki jo izvajajo strokovni delavci (delovni terapevtki in fizioterapevtki).

 

 

Z ponedeljkom, 21.10.2019 smo v Domu ob Savinji končali z izvajanjem aktivnosti v sklopu projekta Simbioza giba, in smo ponosni, da smo v tedenskem druženju ob različnih aktivnostih gibanja vključili kar 282 oseb. Veseli in ponosni smo, da smo doživeli prijetne urice in dneve, medgeneracijsko prepletanje pa še okrepili. Z nami so sodelovali: strokovne delavke in sodelavke Doma ob Savinji Celje, stanovalci in stanovalke ter njihovi svojci, uporabniki Dnevnega centra, otroci z vzgojiteljicami Vrtca Anice Črnejeve, dijaki z mentoricami Srednje Zdravstvene šole Celje ter prostovoljci Doma ob Savinji.

 

Za konec lahko dodamo samo še: Vidimo se na Simbiozi Giba 2020! Pa srečno.

da

Deli to objavo