PROJEKT : Z ROKO V ROKI : PROGRAM NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA OPOLNOMOČENJE MLAJŠIH ODRASLIH ( Pum-o )

PROJEKT: Z ROKO V ROKI

Program je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih do 15. do 26. leta, z namenom zmanjševanja socialne izključenosti najbolj ogroženi skupin. Temeljni namen programa je razvijati njihove potenciale za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.

Program je namenjen mladostnikom, ki se pri vstopu na trg dela srečujejo z več ovirami in so zato socialno izključeni ter živijo pod pragom revščine. Posameznik se obravnava individualno, glede na njegovo življenjsko situacijo in izobrazbo. Program temelji na pridobivanju splošnih ključnih kompetenc, s tem pa daje novo priložnost, da se opolnomočijo s potrebnimi znanji in kompetencami za prehod na trg dela. Na tak način se hkrati rešuje življenjska stiska, zaradi katere se je oseba znašla v danih okoliščinah, in njeno ponovno reintegracijo v družbeno okolje, ter brezposelnost osebe in njeno vključitev na trg dela, ki ji bo omogočila nadaljnji razvoj in kakovost življenja. Program poteka v obliki projektnega dela in hkrati individualno zastavljenih ciljno naravnanih dejavnosti.

Program poteka 10 mesecev. Ob zaključku uporabnik dobi potrdilo, kjer so zavedene splošne kompetence, ki jih je v programu razvijal.

 

Glavni namen projekta je spodbuditi medsebojno povezovanje različnih generacij v lokalni skupnosti (povezati mlade brezposelne iz socialno šibkejšega okolja, s starejšimi, ki so osamljeni ali potrebni dodatne pomoči). Prvi del projekta bi bil namenjen druženju, medsebojni pomoči, sprehodih ipd. Ob druženju bi spoznavali drug drugega in ugotavljali, kaj se medsebojno lahko naučimo.

Ob koncu projekta bomo skupaj pripravili družabno srečanje in praznovanje. Želimo si, da bi se projekt razvil in nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Vse udeležence bomo spodbujali k prostovoljstvu in medsebojnem vzajemnostnem sodelovanju ter tudi k razvijanju skupnostnega prostora za vse generacije.

Potek projekta:

1. Dogovor s strokovnimi delavkami

2. Druženje in prostovoljno delo (obiski, medsebojno učenje, skupne dejavnosti)

3. Zaključek projekta s prireditvijo ter dogovor za nadaljevanje skupnostnega bivanja  (december)  

Projekt bomo vrednotili sprotno: preko dnevniških zapisov in skupinskih pogovorov mladostnikov in ob zaključku. Ob zaključku bomo projekt vrednotili z namenom razvoja projekta.

Izvajali bomo sledeče delavnice: sprehodi, družabne igre, kreativne delavnice, vaje in dejavnosti za urjenje spomina, pogovori o življenjskih zgodbah)

Srečanja bodo potekala tedensko, vsebino bomo sprotno prilagajali v dogovori s strokovnimi delavkami. Načrt dela za julij in avgust je v naslednji tabeli.

 

NAČRT DELA (julij, avgust 2019)

 

DATUM

DEJAVNOST

PODROBNOSTI

2.7.

Sprehod

V primeru dežja družabne igre

9.7.

Vaje za urjenja spomina

 

16.7.

Kreativnost

Barvanje kamenčkov

23.7.

Življenjske zgodbe

Pogovori in delo po knjižici Stopinje mojega življenja

30.7.

Sprehod

 

6.8.

Družabnost

Petje starih pesmi

13.8.

Življenjske zgodbe

 

20.8.

Vaje za urjenje spomina

Miselne naloge, uganke

27.8.

Zaključek poletja

Druženje in pogostitev

 

Odgovorni s strani PUM-O: Veronika Bezgovšek, Barbara Kotnik, Mojca Ploštajner

Odgovorni s strani Doma ob Savinji: Mateja Škrinjar, Martina Tekavc,Lucija Pangerl

da

Deli to objavo