PRAZNOVANJE 100 LET STANOVALCA G. GRM

Gospod Anton Grm se je rodil 18.12. 1919 kot najmlajši sin Ani in Ivanu Grmu v Gradiščah (Pijava Gorica). V družini je bilo 8 otrok, 3 bratje in 5 sester.  Anton je svoje otroštvo preživljal doma pri starših, kjer je obiskoval tudi Osnovno šolo Žemlje. Vojni čas je preživel v partizanih. Izobrazil se je na Višji ekonomsko šoli v Mariboru in se kasneje zaposlil v Celjskih mesninah sprva kot mesar. Gospod je poročen z gospo Silvo Grm s katero bivata skupaj v Domu ob Savinji. V zakonu sta se jima rodili dve hčeri  Irena in Nevenka.  Danes  ima  4 vnuke in 6 pravnukov, ki mu prinašajo veliko veselje. V življenju mu največ pomeni mir in dobri odnosi z družino. Upokojil se je pri 57. letih, ko je zaključil 40 let delovne dobe.

da

Deli to objavo