OBISKI V DOMU

Obiski v Domu ob Savinji Celje     (po priporočilih Ministrstva za zdravje)

Od 03.06.2020 je sproščen ukrep, ki omogoča obiske v Domu ob Savinji Celje, ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

Obiski stanovalcev ostajajo še vnaprej dogovorjeni in potekajo na naslednji način:

 • Svojci ali stanovalci se dogovorijo s socialno delavko za predviden termin obiska. Naročanje poteka od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 na telefonki številki socialne službe  040 227 356 ali 03/ 4279-506.
 • Socialna delavka obiskovalca seznani, da ima ob prihodu izpolnjeno izjavo, (ki je na spletni strani Doma ob Savinji Celje ali jo prejme na recepciji Doma) in ga opomni, na upoštevanje priporočljivih preventivnih ukrepov.  Ob prihodu v Dom si je potrebno razkužiti obuvalo, uporabiti osebni dezinfekcijski prehod, si izmeriti telesno temperaturo in razkužiti roke, ter nadeti obrazno zaščitno masko.  Pri obisku v Domu je potrebno upoštevati  fizično distanco 2 m in časovno omejitev obiskov 30 min.  
 • Obiski so načrtovani za najmanj en dan vnaprej. 
 • Socialna delavka zjutraj preda seznam željenih obiskov vodjem notranjih organizacijskih enot in receptorkam.  

Vsi  najavljeni obiskovalci  se oglasijo na recepciji Doma in sledijo protokolu obiskov.

Obiski  potekajo v Sončnem vrtu Doma, pred recepcijo Doma ob Savinji, v kavarni Doma in v sobah stanovalcev vse dni v tednu.

Obiski v sobah potekajo na sledeč način:

 • Ob prihodu si obiskovalec najprej razkuži obuvalo, roke, odda izpolnjeno izjavo,  gre čez dezinfekcijski prehod in si sam izmeri telesno temperaturo. Obiskovalec mora imeti obrazno zaščitno masko.
 • Obisk je omejen na enega zdravega obiskovalca.
 • Obisk, ki se nahajajo v prostorih Doma, se omejijo na največ 30 minut.
 • Odsvetuje se obisk otrok in mladostnikov.
 • Obiske stanovalcev v Domu se načrtuje na način, da v sobi ni več obiskovalcev hkrati. Če pa izjemoma so, se med prisotnimi zagotovi vsaj 2 m razdalje.
 • Zaposleni v Domu ob Savinji obiskovalce obveščajo o upoštevanju ukrepa fizične distance v času trajanja obiska.
 • Morebitni fizični kontakt naj bo omejen na dotik rok, pri čemer si obiskovalec pred dotikom razkuži roke (poudarek na pravilni tehniki razkuževanja rok)  po dotiku pa si stanovalec in obiskovalec ponovno razkužita roke.

 

Izhodi stanovalcev izven Doma ob Savinji Celje:

Od 03.06.2020 je sproščen ukrep, ki omogoča izhod iz Doma ob Savinji Celje, ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.

 

Prinašanje predmetov, pripomočkov in živil:

V povezavi z navodili  glede prenašanje pripomočkov, predmetov in živil, sledimo aktualnim smernicam  objavljenim na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.   

Prinasanje_predmetov_pripomockov_in_zivil_v_svz.pdf

Navodila_obiskovalci_DSO.pdf

 

 

Ostanimo še naprej zdravi!                                                        2. junij, 2020

 

                                                                                Bojana Mazil Šolinc  

                                                                                       Direktorica

Deli to objavo