Najtoplejši dom – Dom ob Savinji Celje

Akcija za izbor najtoplejših domov starejših v Sloveniji je letos potekala prvič, in sicer je projekt izvedla medijska hiša Delo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije (SSZS). V akcijo se je prijavilo 66 od vseh 99 zavodov in med njimi je strokovna komisija izbrala osem najtoplejših. Ponosni smo, da je med njimi tudi Dom ob Savinji Celje.

Medijska hiša Delo je s posebno strokovno komisijo izbrala najboljše Domove, ki z ravnanjem, izvirnimi praksami in prijaznostjo do stanovalcev skrbijo za želeni občutek topline, so zapisali v obrazložitvi.

V strokovni komisiji so sodelovali predstavniki ministrstva, SSZS, Fakultete za socialno delo in Dela. Domovi starejših smo v prijavi opisali svoj nabor dobrih, inovativnih praks, ki smo jih v svoje delovanje vpeljali v zadnjih petih letih bodisi znotraj Doma (s stanovalci, zaposlenimi, sorodniki, prostovoljci) bodisi zunaj njega (sodelovanje z lokalno skupnostjo, medgeneracijsko sodelovanje ...).

V Domu ob Savinji Celje smo izpostavili več vidikov naše dobre prakse. Med izvirnimi praksami znotraj Doma smo med drugim predstavili obiske starejših pred sprejemom v Dom, različne oblike sodelovanja s svojci in stanovalci, izbiro med različnimi oblikami bivanja v Domu, kulturo kongruentnih odnosov, sožitje med generacijami, dnevni center, povezanost zaposlenih in stanovalcev za krepitev zdravega načina življenja ter kodeks vrednost in odnosa stanovalcev, zaposlenih in svojcev.

Prav tako bogata je naša inovativna praksa izven Doma. Predstavili smo naš informacijsko koordinacijski center, sodelovanje med uporabniki pomoči na domu, svojci in ostalo socialno mrežo v lokalnem okolju, Center za krepitev spomina – razvijanje projekta Živeti z demenco in povezanost Doma in oskrbovanih stanovanj. Dejavni smo tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja, prepletamo storitve za varno življenje v domačem okolju, organiziramo redna letna druženja uporabnikov zunanjih storitev Centra za pomoč na domu in gradimo gerontološki center.

Deli to objavo