MOBILNA UČILNICA

Obiskala nas je Simbioza Mobiln@ potujoča učilnica, ki prek najsodobnejših digitalnih izobraževalnih pobud in iniciativ približuje uporabo IKT orodij starejšim odraslim (50+), ki so iskalci zaposlitve ali zaposleni, ki nimajo dostopa do možnosti učenja ter starejšim občanom (65+), ki se želijo naučiti uporabe računalnika in pametnih telefonov. Tako prispevamo k premostitvi izobraževalne vrzeli na področju IKT med mestnimi in podeželskimi območji ter hkrati zmanjšujemo vrzel med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom tehnologije nasploh. 

 

 

Delavnico smo zaradi slabšega vremena izvedli v prostorih delovne in fizioterapije, bila je uspešna in vsi udeleženci so bili zelo zadovoljni in veseli.

Dogovorili smo se, da se morda v jesenskem času še enkrat srečamo in ponovno obnovimo pridobljeno znanje.

Deli to objavo