Ko se združita pomlad in poletje

V torek, 31.05.2022 so se preko interne TV javile namestnica direktorice za področje zdravstvene nege – Dijana Glavaš, vodja finančno računovodske službe – Sabina Rakuša in delovna terapevtka -  Lucija Pangerl.

Trenutno v Domu ne beležimo nobenih okužb, smo zdravi in tega si želimo še naprej.  Nošenje obraznih mask ni več obvezno, je pa priporočljivo za tiste, ki se slabše počutijo oz. v primeru, da je kdo od bližnjih bolan, pa je uporaba mask za tistega zaposlenega priporočena. Še vedno  razkužujemo roke, ter ohranjamo medsebojno razdaljo.  Ker prihajajo lepi, vroči in sončni dnevi je še poseben poudarek skrbi za hidracijo telesa, potrebno je piti veliko tekočine.

V sredo, 1.junija bodo srečanja stanovalcev z direktorico v Prvem delu Doma.

Sabina Rakuša prenese lepe pozdrave iz finančno računovodske službe in pove, da delujejo po ustaljenem urniku. Še vedno lahko pri Rebeki naročite dvige gotovine. Praviloma je naročanje gotovine enkrat mesečno, v začetku meseca.                                                                                                                                                          Blagajna deluje po delovnem času: vsak dan med 08.00 in 11.0 uro, ob torkih še dodatno od 14.00-17.00 ure.

Izplačilo letnega dodatka za leto 2022 bo pri naslednji pokojnini dne 30.06.2022. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine in se giba med 450 € in 140 €.

Lucija Pangerl stanovalce seznani, da je 31. maj svetovni dan športa, ki je zelo pomemben za ohranjanje zdravje in vitalnosti. Vsaka oblika gibanja je nujna za ohranjanje psihofizične kondicije, šport oziroma gibanje pa je lahko tudi dobra oblika druženja. Zato vse lepo povabi na skupinsko gibalno aktivnost, ki poteka vsak dan ob 10.30 uri v domskem parku.

Prihaja čas, ko se pozdravita pomlad in poletje, zato je potrebno izkoristiti vsak lep dan in uživati v lepoti narave.

 

Deli to objavo