7.april SVETOVNI DAN ZDRAVJA in leto 2020 MEDNARODNO LETO MEDICINSKIH SESTER

Svetovni dan zdravja je letos posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam, leto 2020 pa mednarodno leto medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic.

7. april – svetovni dan zdravja. Letošnja tema tega dneva je podpora medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Ob spopadanju z epidemijo novega koronavirusa pa je v ospredju predvsem izražanje hvaležnosti za njihovo požrtvovalno delo.


Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2020 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic. Zakaj? V počastitev 200-letnice rojstva Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege, in zaradi ključne vloge medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic pri varovanju in ohranjanju zdravja. Florence Nightingale, rojena 12. maja 1820 v Firencah, je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre, ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. 

Letošnja kampanja naj bi bila sicer osredotočena na krepitev zdravstvene nege in babištva, zaradi aktualnih dogodkov po vsem svetu v zvezi s koronavirusom pa je v ospredju predvsem izražanje podpore in hvaležnosti medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom za skrb in njihovo požrtvovalno delo.

Medicinske sestre pomagajo osebam, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, in število takih oseb je vsako leto višje

Dolgotrajna oskrba je oblika nege, ki se zagotovi nekomu, ki zaradi visoke starosti, kroničnih boleznih, nesreče, upada kognitivnih sposobnosti potrebuje pomoč pri vsakdanjih življenjskih aktivnostih. Tudi tukaj so medicinske sestre nepogrešljive. Zaradi staranja prebivalstva se število ljudi, ki pri opravljanju dnevnih življenjskih aktivnosti potrebujejo pomoč druge osebe, povečuje, hkrati s tem pa naraščajo tudi potrebe po dolgotrajni oskrbi.

Na koncu leta 2017 je bilo v Slveniji največ oseb iz te skupine prebivalstva deležnih storitev dolgotrajne nege v institucijah, in sicer 35,5 % (okoli 22.900), v glavnem v domovih za starejše. Skoraj prav toliko je bilo tistih, ki so bili storitev dolgotrajne oskrbe deležni na svojem domu: 34,9 % (skoraj 22.500); največ oseb izmed teh je prejemalo patronažno varstvo. V dnevno varstvo pa je bilo vključenih 527 oseb, največ izmed teh v dnevne centre pri domovih za starejše.

Zdravje je eno izmed temeljnih človekovih pravic, je naša zaščita in neke vrste tudi naša moč. Ko smo zdravi, zmoremo vse.

Deli to objavo