Kakovost življenja starejših je bistveno povezana z njihovo socialno vključenostjo, zato želimo z dodatnimi dopolnilnimi programi medgeneracijskih in drugih skupin ter z izvajanjem različnih dejavnosti izboljšati socialne stike starejših. Ker našim stanovalcem želimo čim bolj kvalitetno zapolniti čas, ponujamo različne aktivnosti, ki potekajo v okviru delovne terapije, fizioterapije in socialne službe. Veliko se povezujemo s širšim zunanjim okoljem ter stanovalce aktivno vključujemo vanj.

V Domu na različne načine sodelujemo – s stanovalci, svojci, zaposlenimi, zunanjimi institucijami, prostovoljci. Že nekaj let aktivno izvajamo projekt prostovoljnega dela v zavodu in spodbujamo medgeneracijsko povezovanje. Gre za projekt, ki vključuje vse oblike druženja in povezovanja naših stanovalcev z zunanjim okoljem ter vsako leto povečuje svoje razsežnosti kvalitete dela. Redno vzdržujemo sodelovanje s študenti Fakultete za socialno delo, ki imajo možnost izvajanja praktičnega dela izobraževanja oz. pripravništva. Pomagamo tudi mladim iz Srednje zdravstvene šole Celje, ki z neposrednim stikom s starejšimi spoznavajo svoj poklic. Prav tako je Dom odprt za izvajanje prostovoljnega dela mladih, ki prihajajo iz osnovnih in srednjih šol.

V kar največji meri spodbujamo tudi medgeneracijske skupine za samopomoč. Trenutno delujejo v Domu naslednje skupine in sicer: 
Škrjančki, literarna skupina Beseda, besede ter : kulinarična, športna, pevska skupina Slavčki, skupina za branje Dobro jutro in tri skupine za stanovalce z demenco. Skupno je v socializacijske aktivnosti v Domu vključenih 150 stanovalcev.

Kulturno življenje stanovalcev zapolnjujejo kulturne in zabavne prireditve, gledališki nastopi, predavanja, koncerti, likovne razstave, kreativne delavnice, nastopi posameznikov in skupin, praznovanja rojstnih dni, pikniki, izleti idr.

Stanovalci imajo tudi možnost izposoje knjig v domski knjižnici in skupnega ogleda filmov na velikem platnu.