ZAPOSLENI SE TRUDIMO ZA DOSEGO ZADOVOLJSTVA PRI STANOVALCIH

Največja nagrada za naša vsakodnevna prizadevanja so zadovoljni in nasmejani obrazi stanovalcev. V času večletne prenove doma so sami nosili največje breme, zato smo jim še posebej hvaležni.