Dejavnosti Doma ob Savinji so socialnovarstvene in zdravstveno-negovalne.

Delo socialne službe je namenjeno zagotavljanju kvalitetnega življenja stanovalcev s poudarkom na krepitvi njihove moči in potencialov ter zagotavljanja socialne oskrbe.

Zdravstveno-negovalna služba kot del sistema zdravstvenega varstva vključuje ohranjanje zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za fizično in duševno bolne ter invalide vseh starosti.

Starejši so zaradi degenerativnih sprememb izpostavljeni večjim poškodbam in boleznim gibal, kot mlajši, zato s sodobnimi postopki in metodami fiskalne terapije želimo stanovalcem olajšati težave in odpraviti bolečine, hkrati pa zagotoviti kakovost življenja v Domu. Za izvajanje fizioterapevtske obravnave v Domu poskrbita dve strokovno usposobljeni fizioterapevtki.

Delovna terapija v Domu ob Savinji, ki jo izvajata delovni terapevtki, poskrbi za stanovalčevo čim daljšo samostojnost pri dnevnih aktivnostih, ki so za stanovalca najpomembnejše.  Z individualnim pristopom usmerjenim na stanovalčeve potrebe in želje skušamo z različnimi individualnimi in skupinskimi aktivnostmi izboljšati in/ali  vdrževati psihofizične sposobnosti. Hkrati paskušamo preko različnih oblik druženja, prireditev vsebinsko obogatiti življenje v Domu.