Zaposleni v Domu se dobro zavedamo, da predstavljamo drugo družino stanovalcev v tretjem življenjskem obdobju. Zato jim želimo prisluhniti in jih skušamo razumeti. Tudi z medsebojno harmonijo med zaposlenimi skušamo vplivati na pozitivno in prijetno vzdušje.