Direktorica Doma ob Savinji ga.Bojana Mazil Solinc

Spoštovani,

čim večja polnost in vitalnost življenja je naše poslanstvo že 40 let. V tem obdobju smo prestopili številne mejnike in, tako vsaj upamo, pustili prijazno sled v mnogih življenjih. Naše poslanstvo je plemenito, saj ni večje vrednote, kot je človekovo življenje. V Domu si prizadevamo za usklajeno načrtovanje storitev v bivalnem okolju in storitev domskega varstva. S pestro ponudbo storitev se skušamo čim bolj približati željam in potrebam starejših.

V Domu živi 250 stanovalcev, ki izbirajo med različnimi oblikami bivanja. S skrbnim načrtovanjem prenove Doma smo dosegli cilj, da je soba našega stanovalca njegov domač prostor. Stanovalcem želimo omogočiti kar se da dobro počutje in čim večjo stopnjo samostojnosti.

Leto 1997 je začetek razvoja mreže v bivalnem okolju - pomoč na domu in pomoč na daljavo. Dve leti kasneje smo začeli izvajati pomoč na domu za občine: Celje, Štore, Dobrna in Vojnik. V okviru te storitve zagotavljamo upravičencem tudi storitev prinašanje enega pripravljenega obroka hrane.

Leta 2004 so se odprla vrata Dnevnega centra, danes dnevno prihaja k nam do 30 obiskovalcev Dnevnega centra, nekateri vsakodnevno, drugi občasno. Ob izgradnji Dnevnega centra smo na novo uredili prostore centra za pomoč na domu, delovno terapijo, fizioterapijo, jedilnico, zgradili prizidek, s katerim smo dobili večnamenski prostor, kavarno in poslovne prostore. Tisto leto se je uresničila dolgoletna želja naših stanovalcev, in sicer: preimenovali smo se v Dom ob Savinji Celje. Novega imena smo bili veseli tudi zaposleni.

Naslednje leto so v naši neposredni bližini otvorili 27 oskrbovalnih stanovanj. Njihovi stanovalci so z nami povezani z veznim hodnikom, kar jim omogoča dobro in raznovrstno sodelovanje z nami. S  tem smo zaokrožili ponudbo storitev, ki nudi starejšim možnost izbire med različnimi storitvami.

Leto 2005 bo v zgodovino Doma ob Savinji Celje zapisano z zlatimi črkami, saj nam je na pobudo uporabnikov našega centra za pomoč na domu in na pobudo naših stanovalcev Mestna občina Celje podelila zlati grb za prijazen in strokoven odnos do starejših.

Leto za letom smo razvijali storitve in prenavljali naš Dom. Letos smo uredili tudi zunanjo okolico.

Vizija zaposlenih je od vsega začetka enaka: prepoznati želje in potrebe uporabnikov, svojemu delu pa pridati visoko noto humanosti. Smo odprti za okolje in vanj tudi vključeni. Prijazno vzdušje v Domu krepimo s stiki z domačim okoljem in z vsemi tistimi, ki prinašajo veselje v življenja naših uporabnikov. Gradimo most med generacijami. Pri delu uveljavljamo oblike in vsebine, ki jih razvijamo z medgeneracijsko solidarnostjo in prostovoljstvom.

A osnovno vodilo našega dela je in ostaja spoštovanje drug drugega in profesionalni odnos!
Dovolite mi, da se zahvalim za podporo, pomoč in razumevanje Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestni občini Celje, članom sveta zavoda, našim sosedom, ki so zadnjih 14 let neprestano poslušali hrup ob prenavljanju Doma, svojcem in mojim sodelavcem za njihovo pripadnost poklicu in našemu poslanstvu. Največja zahvala pa gre našim stanovalcem za razumevanje in podporo.

Želimo ostati razvojno naravnan Dom. Na potrebe starejših se bomo tudi v prihodnje odzivali s ponudbo novih oblik pomoči in na zaupanju gradili pristne osebne odnose. Zavedamo se, da živeti ne moremo le zase, saj nas kot neopazne niti povezuje veliko stvari.

Bojana Mazil Šolinc,
direktorica Doma ob Savinji Celje