Dom ob Savinji Celje zagotavlja storitve institucionalnega varstva 265 stanovalcem, od katerih jih 80 % prihaja z območja Mestne občine Celje, ostali pa so iz šestnajstih drugih občin. Namenjen je osebam od 65. leta starosti dalje, izjemoma tudi mlajšim invalidnim in drugim osebam. Prizadevamo si za kvalitetno življenje ljudi v starosti in z različnimi oviranostmi, kar pomeni, da stanovalcem nudimo socialno oskrbo, zdravstveno nego in rehabilitacijo. S kvalitetno opravljenimi storitvami in s prijaznim bivalnim okoljem iskreno skušamo nadomestiti ali dopolniti funkcijo doma oziroma lastne družine.

Ker se prilagajamo potrebam zunanjega okolja, prosilcem omogočamo tudi začasno bivanje v Domu, kjer imamo nadstropje namenjeno za začasne namestitve. Namen začasne namestitve, ki je omejena na trajanje od 10 dni do 3 mesecev, je začasna pomoč, razbremenitev oskrbovalcev, kateri skrbijo za starejše v domačem okolju in starostnikom, ki potrebujejo namestitev le za določeno obdobje, njihova želja pa je vrnitev v domače okolje. 

Stanovalcem zagotavljamo tudi različne oblike udejstvovanja in jim omogočamo čim višjo stopnjo samostojnosti.

Dom predstavljata dve enoti, locirani v dveh povezujočih objektih, s skupno kapaciteto 265 postelj. V Prvem delu Doma bivajo stanovalci z zadovoljivo psihično in fizično kondicijo.

Drugem delu Doma bivajo stanovalci, ki v celoti potrebujejo zdravstveno nego, oskrbo, rehabilitacijo in povečan obseg individualne pozornosti in pomoči. V veznem objektu je večji skupni prostor za stanovalce z upravno-poslovnim poslopjem.