Namen fizioterapije v Domu je, da z različnimi metodami fizikalne terapije in postopki za lajšanje bolečin skrbi za izboljšanje, vzdrževanje in ohranitev telesnih zmogljivosti starostnikov. To jim omogoča večjo samostojnost v dnevnih aktivnostih in jim daje možnost vključevanja v različne dejavnosti v Domu in zunaj njega.

V preventivne programe so vključeni vsi stanovalci, obiskovalci dnevnega centra in zaposleni, ki si to želijo oziroma jim zdravstveno stanje to omogoča.

Programi rehabilitacije in lajšanja bolečin so v pristojnosti domskega zdravnika in specialista fiziatra.

Dejavnost fizioterapije je usmerjena na pet različnih področij:

  • ohranjanje telesnih funkcij – skupinska vadba telesnih aktivnosti in vzdrževalni programi (preventiva in ohranjanje samostojnosti);
  • izboljšanje telesnih zmogljivosti – programi reedukacije po nevroloških obolenjih, rehabilitacije po poškodbah in kirurških posegih, lajšanje bolečin in zdravljenje kroničnih obolenj;
  • izobraževanje zaposlenih, učencev, študentov, javnih delavcev, svojcev idr. o terapevtskih položajih nepomičnih stanovalcev, o oskrbi, ravnanju in uporabi terapevtskih pripomočkov, o pravilnih tehnikah dviganja in transferja stanovalcev ter o usmerjanju aktivnosti v večjo samostojnost stanovalcev;
  • povezovanje v Domu – sodelovanje pri drugih domskih aktivnostih, vključevanje v timsko delo za ohranjanje ter izboljšanje mobilnosti stanovalcev in s tem kakovosti njihovega življenja;
  • aktivno sodelovanje v aktivu fizioterapevtov ter v sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih.

Fizioterapija v Domu deluje pod okriljem zdravstveno-negovalne službe, in sicer od leta 1981, ko se je zaposlila prva fizioterapevtka. Ker so v Dom pričeli prihajati stanovalci z več obolenji, se je potreba po fizioterapevtskih storitvah povečala in leta 1991 se je zaposlila še druga fizioterapevtka. V fizioterapiji svoje znanje stalno izpopolnjujemo in sledimo novim terapevtskim smernicam. V preteklosti smo znanje pridobivali s področij nevroloških obravnav, manualnih tehnik, komunikacije, pilates vadbe, limfne drenaže idr., v zadnjem obdobju pa je prioritetno področje pridobivanja znanj o paliativni oskrbi in demenci.

Fizioterapevti, ki delamo na področju geriatrije, se trudimo, da stanovalce obravnavamo celostno, humano, strokovno, ob upoštevanju človekovega dostojanstva. Skupaj z drugimi sodelavci pomagamo stanovalcem ohraniti čim boljšo kvaliteto življenja tudi v poznih letih.