15.11.2018 OB 16. URI SREČANJE S SVOJCI IN STANOVALCI GOSPODINJSKE SKUPINE VIJOLICE

19.11.2018 OB 10. URI  GLASBENA URICA Z GA. PETAN I. in  II. NADSTROPJE PRVEGA DELA DOMA

20.11.2018 OB 16. URI PREDAVANJE O ZDRAVI PREHRANI (predavateljica ga. ANDREJA ŠIRCA ČAMPA)

21.11.2018 OB 10. URI BRALNO - POGOVORNA URICA V DNEVNEM CENTRU

21.11.2018 OB 16. URI SREČANJE S SVOJCI IN STANOVALCI GOSPODINJSKE SKUPINE ZVONČKI

28.11.2018 OB 10.30 URI PEVSKE VAJE ZA STANOVALCE (večnamenski prostor)

29.11.2018 OB 15. 30 URI NASTOP FOLKLORNE SKUPINE KUD KORENINE (jedilnica Doma)

30.11.2018 OB 9.30 URI DELAVNICA IZDELOVANJA VENČKOV

1.12.2018 OB 9. URI OKRAŠEVANJE DOMA - RECEPCIJA IN JEDILNICA (zaposleni in stanovalci)

3.12.2018 OB 13. URI PRIŽIG LUČK V RECEPCIJI DOMA

6.12.2018 OB 9. URI OBISK MIKLAVŽA V DOMU