Delovanja in razvijanja Centra za krepitev spomina

             Spomladi 2015 smo Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinični oddelek za bolezni živčevja, Dom ob Savinji Celje, Center za socialno delo Celje in Združenje zahodno-štajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur pričeli projekt Živeti z demenco. Projekt je bil do konca leta 2016 financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. 

Splošni cilj projekta je izboljšanje storitev za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Ciljne skupine so osebe z demenco, njihovi oskrbovalci in svojci, strokovni kader, ki se je usposobil za delo v Centru za pomoč pri demenci, prostovoljci in širša javnost, ki se je preko različnih oblik informiranja in izobraževanja osveščala o demenci.

Partnerji v projektu Živeti z demenco smo 24. novembra 2015 odprli Center za krepitev spomina v naših prostorih. Center za krepitev spomina osebam obolelim z demenco ter njihovim oskrbovalcem in svojcem na enem mestu ponuja svetovanje različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev in drugo vrsto pomoči. Nudi izobraževanja, različne delavnice, treninge in skupine za samopomoč. Razvija mrežo usposobljenih prostovoljcev posebej za osebe z demenco in za sodelovanje z njihovimi svojci. V Centru za krepitev spomina se zainteresirani naučijo prepoznati demenco, spoznali možne načine preventive in zdravljenja ter zdravstvene in socialne storitve, ki jih potrebujejo.

           V letu 2016 smo skupaj s partnerji sodelovali v okviru Centra za krepitev spomina in projekta Živeti z demenco pri izvedbi naslednje aktivnosti:

  1. Skupina za samopomoč (družabne aktivnosti za ljudi z demenco). Vsako sredo v tednu med 16.00 in 18.00 uro potekajo organizirana družabna srečanja oseb obolelih z demenco in strokovnih sodelavcev.
  2. Skupina za samopomoč za svojce obolelih
  3. V mesecu februarju in oktobru je bila izvedena vikend delavnica s predavanjem prof. dr. Zvezdana Pirtoška, dr. med. in srečanjem s svojci in osebami obolelimi z demenco.
  4. V mesecu februarju, marcu, aprilu, maju in juniju so bila v prostorih Doma ob Savinji Celje izvedena predavanja prof.dr. Zvezdana Pirtovška, dr.med., asist.dr. Milice Gregorič Kramberger, dr.med.,  dr. Veronike Kragelj, univ.dipl.psih. ter predavanja strokovnih delavk iz Centra za socialno delo. Teme predavanj so bile: Novi načini zdravljenja demence, Skrb za osebe po odvzeme poslovne sposobnosti, Skrbništvo za posebni primer, Depresija, Komunikacija, Izgorevanje.
  5. V okviru delovanja Centra za krepitev spomina so bile omogočene multidisciplinarne in individualne obravnave ljudi z demenco in njihove svojce.
  6. Ljudem z demenco in njihovim svojcem smo svetovali ter jih informirali o storitvah.
  7. Izvedena je bila izkustvena delavnica za svojce in prostovoljce v projektu, ki jo je izvedla medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Koper.
  8. Na prireditvi Celje zdravo mesto, 8. psihogeriatričnem srečanju na Dobrni in na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, na Aktivu socialnih delavcev in Gerontološkega društva v Ljubljani smo predstavili aktivnosti v okviru Projekta živeti z demenco in delovanje Centra za krepitev spomina. 
  9. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve demence 21. septembra smo organizirali dan odprtih vrat in pohod za spomin. Dom ob Savinji Celje je pridobil naziv Varna točka za starejše.
  10. V oktobru smo si ogledali primer dobre prakse na Norveškem.

           V letu 2017 smo postali vodilni partner projekta "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju", ki nadaljuje z aktivnostmi Centra za krepitev spomina, ter ostalimi dodanimi aktivnostmi. V projektu so sodelovali tudi: Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, Center za socialno delo Celje, Zdravstveni dom Celje, Spominčiča - Alzheimer Slovenija. 

             V letu 2018 smo nadaljevali s projektom "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju"  in delom Centra za krepitev spomina po zastavljenih ciljih in jih uspešno zaključili.  V času izvajanja projekta je Dom ob Savinji Celje v partnerstvu z Zdravstvenim domom Celje, Centrom za socialno delo Celje, Zavodom za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje ter organizacijo Alzheimer Slovenija - Spominčiča izvedel v regiji vrsto izobraževanj za strokovno in laično javnost  in usposobil preko 2.000 udeležencev. Izobraževanja so potekala v Mestni občini Celje, Občini Velenje, v VGC Planet generacij Velenje, Medgeneracijskem centru Šoštanj, v Lambrechtovem domu Slovenjske Konjice, Trubarjevem domu upokojencev v Zidanem Mostu, Centru starejših Zimzelen v Topolšici, Medgeneracijski hiši Rečica ob Savinji, Zavodu sv. Rafaela Vransko, Dom upokojencev Polzela in Domu Nine Pokorn Grmovje.  13. novembra je v Domu ob Savinji Celje potekala zaključna prireditev s podelitvijo zahval vsem sodelujočim organizacijam v okviru izvajanja projekta "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju" sofinanciranega s sredstvi Ministrstva za zdravje. V drugem delu dogodka je potekala razprava z resornim Ministrtvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in izvajalci projektov v Republiki Sloveniji: Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom starejših Ptuj, Koroški dom starostnikov, Dom starejših Šentjur, Alzheimer Slovenija - Spominčica in Dom ob Savinji Celje. 

            V letu 2019 je Center za krepitev spomina nadaljeval z izvajanjem aktivnosti, ki si so bile načrtovane že ob sami ustanovitvi in uvajal projekte, katere smo prepoznali kot priložnost za sodelovanje in širjenje znanj o demenci.

Vsaka sreda v letu med 16.00 in 18.00 je še vedno namenjena druženju obolelim z demenco, katere vodijo naše skrbne prostovoljke v sodelovanju z Dnevnim centrom Doma ob Savinji Celje.

V skupinah za samopomoč svojcem obolelih z demenco smo v letu 2019 vsak mesec pripravili temo, katera je aktualna za svojce in nam je odprla prostor za pogovor, kjer je lahko vsak od nas našel kaj zase.

Ob zaključku projekta Živeti z demenco smo sodelovali kot partnerji v projektu na okrogli mizi, katero je koordinirala ga. Janja Romih v sodelovanju z povabljenimi aktivnimi člani, ki je potekala na temo Otroci in stari starši z demenco, nato pa je sledila prestava Oče, na katero so bili povabljeni sodelujoči tekom projekta.

V okviru Svetovnega dneva zdravja je bila v petek, 5. aprila 2019 na Malem odru SLG Celje uprizoritev tragične farse Floriana Zellerja, OČE. Po predstavi je bila okrogla miza na temo demence. Moderatorka Tatjana Doma, SLG Celje je k pogovoru povabila doc. dr. Martina Rakuša, dr. med., spec. nevrolog, ki je zaposlen na Oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor in Martino Tekavc, socialno delavko v Domu ob Savinji Celje. K pogovorni mizi pri odprtih vprašanjih za občinstvo so povabili tudi direktorico Doma ob Savinji Celje, ga. Bojano Mazil Šolinc in igralce predstave Oče, g. Branka Završana, ga. Lučko Počkajevo in ga. Manco Ogorevc. Ozaveščanje o demenci v vseh fazah, ki doletijo človeka s to boleznijo je zelo pomembno. Nevrolog dr. Martin Rakuša je izpostavil kako pomembna je zgodnja  obravnava. V Domu ob Savinji Celje se preko Centra za krepitev spomina trudimo ozaveščati obolele in svojce, ter jih vabimo v svoje skupine.  saj se zavedamo, da je izjemnega pomena okrepiti svojce, ki se soočajo z napredovanjem te bolezni.                                                                                                   
Celje zdravo mesto je tudi letošnjo prvo soboto v aprilu gostilo vrsto stojnic, med katerimi se je predstavil tudi Center za krepitev spomina.  Aktivna udeležba na stojnicah je pripeljala do nadaljnjega sodelovanja z društvi upokojencev, s katerimi smo nadaljevali predstavitve delovanja Dnevnega centra in Centra za krepitev spomina.

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni smo septembra obeležili s Sprehodom za spomin, katerega  smo pričeli v Sončnem parku našega Doma in se ob čudoviti naravi ob reki Savinji sprehodili do Špice, kjer je potekalo prijetno družene. S pozitivno naravnanostjo in pripravljenost vseh služ Doma k sodelovanju, so se pohoda udeležili tako stanovalci Doma, svojci, obiskovalci Dnevnega centra, Centra za krepitev saponina in predstavniki drugih institucij. Druženje je popestril program Glasbene šole Celje.

Predavanje v Narodnem domu.V Centru za krepitev spomina, ki deluje pod okriljem Doma ob Savinji Celje smo 18. novembra, 2019 v Narodnem domu v Celju,  organizirali predavanja za širšo javnost na temo demence.  Letošnji naslov predavanj smo poimenovali DEMENCA V OBJEMU DRUŽINE.  Direktorica Doma,  Bojana Mazil Šolinc je v goste povabila dve čudoviti predavateljici, ki sta nam predali svoje znanje in izkušnje, ter nam res lepo, nadzorno in ganljivo prestavili svoje delo z osebami z demenco.  

Gospa Sabina Sajtl, dipl. med. sestra, ki dela na področju psihiatričnega zdravja v skupnosti in nadzorovane obravnave v Psihiatrični bolnici Vojnik, nam je na preprost način predstavila razvoj bolezni in nam predala znanje, kako ravnati z obolelimi. 

Gospa Vidka Kuselj je z nami podelila svoja občutja ob spremljanju bolezni- Alzheimerjeve demence pri svojem možu in nam spregovorila o svojem soočanju z demenco. Gospa Vidka je priznana mojstrica besede z globoko izpovedno močjo, kar je čutiti tudi v knjigi, ko zna preprosto, pa hkrati nazorno predstaviti vse drobne trenutke, ki se zlivajo v celoto. V svoji zgodbi zelo lepo opiše  vse stopnje te  bolezni, vse stiske bolnika, njenega moža, njene stiske in vso žalost ob zavedanju nemoči.  Zaradi izjemnega čutenja je zmogla prepoznati  pravilne pristope.   

V Centru za krepitev spomina se zavedamo, da demenca lahko potrka na vsaka vrata, na nas pa je,  da jo sprejmemo in naprej živimo skupaj z njo. Prav zato je pomembno, da lahko preko predavanj in skupin za samopomoč delimo izkušnje.

               V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem tedenskih skupin za obolele z demenco in mesečnimi skupinami za svojce oseb obolelimi z demenco. Z epidemijo covid 19 so se v mesecu marcu srečanja obeh skupin ustavila. Prav tako so bili odloženi načrti za izvedbo predavanj za širšo javnost v Narodnem domu tako za pomlad, kot za jesen. Jesenski sprehod za spomin smo izvedli v manjši skupini v našem domskem parku.

               V letu 2021 se je obdobje upoštevanja preventivnih ukrepov nadaljevalo in skupine niso bile aktivne. 24. avgusta smo organizirali srečanje skupine za svojce v našem Domskem parku in nato še sprehod za spomin ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni 21. septembra, v sodelovanju s projektom teden vseživljenjskega učenja.