OBISK ŠTUDENTK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA NA FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO

V torek, 20. 3. 2018 smo Dom ob Savinji Celje obiskale s študentkami magistrskega študija na Fakulteti za socialno delo. Teoretično znanje, ki ga spoznavamo na fakulteti smo obogatile s praktičnimi izkušnjami, ki jih dom razvija na področju pomoči ljudem z demenco.

Spoznale smo, da v domu razvijajo sodobne pristope pomoči ljudem z demenco, ki vključujejo tako konkretno pomoč ljudem z demenco, kot njihovim sorodnikom. Takšen pristop je pomemben pri zagotavljanju kakovostnega življenja za vse ljudi vpletene v proces pomoči, saj zagotavlja celostno oskrbo.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA - 7. APRIL

Celje se je že leta 1991 pridružilo gibanju Zdrava mesta. Letos teče že 27. leto, kar je izjemna tradicija, Dom ob Savinji Celje pa v projektu Celje Zdravo mesto sodeluje od leta 1999.

 

V Mestni občini Celje ob svetovnem dnevu zdravja potekajo številne aktivnosti, namenjene ozaveščanju javnosti o pomenu zdravega načina življenja za več zdravja danes in jutri.

 

SLOVENIJA RAZVIJA NOVE MOŽNOSTI ZA KAKOVOSTNO BIVANJE STAREJŠIH

Okrogla miza o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji je potekala v Večgeneracijskem centru Socio v Celju, 20.decembra 2017.
Eden osrednjih ciljev prenovljenega nacionalnega stanovanjskega programa je tako zagotoviti primerno bivalno okolje za starejše. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja.

Na okrogli mizi smo sodelovali:

Strani