Obveščanje stanovalcev in svojcev

 

Direktorica Doma ob Savinji Celje, Bojana Mazil Šolinc se je tudi danes oglasila stanovalcem in zaposlenim preko interne domske televizije  in se vsem skupaj zahvalila, da tako odgovorno ravnamo in se strogo držimo ukrepov za zaščito pred okužbo COVID -19.

Vodja NOE III je danes ponovno poudarila pomen pravilne higiene rok.

Preventivne ukrepe, ki jih sprejemamo na strokovnem svetu, redno poročamo zaposlenim, stanovalcem,  Mestni občini Celje in o stanju v Domu redno poročamo tudi na MDDSZ.

Skupaj delujemo v duhu ostanimo zdravi!

Strokovnjaki nas opozarjano, kako zelo so pomembni previdnostni ukrepi. Sami lahko naredimo največ s tem, da res vsak zase poskrbi za higieno.  Sledimo priporočilom s strani države. Na nas se je obrnil tudi župan Mestne občine Celje in se zanimal za naše delo in zdravje stanovalcev.

Še vedno vam z veseljem poročamo, da smo vsi stanovalci in zaposleni zdrvi.

Obveščanje stanovalcev preko internega kanala 67 Doma ob Savinji Celje

Direktorica Doma ob Savinji Celje,  Bojana Mazil Šolinc se je tudi danes, 20.03.2020 ob 10.00 uri  skupaj z vodjo NOE III Dijano Glavaš in vodjo kuhinje Hermino Lubej v živo javila preko Domske interne televizije kanal 67.

Vsi stanovalci so zdravi, prav tako vsi zaposleni.  

Vedno znova opozarjamo na higieno umivanja rok in pozivamo stanovalce, da se ne zbirajo v večjih skupinah, ter da upoštevajo priporočeno razdaljo med njimi.

Strani