Upoštevajmo ukrepe še naprej, DA OSTANEMO ZDRAVI!

Direktorica je najprej pozdravila stanovalce in vse zaposlene. Ponovno je stanovalce opozorila na upoštevanje vseh ukrepov, ki jih moramo vsi dosledno spoštovati: tako stanovalci kot zaposleni.  Samo z doslednim upoštevanjem ukrepov bomo dosegli naš največji cilj: DA OSTANEMO ZDRAVI.

Stanovalcem je povedala, da smo v stalni povezavi z njihovimi svojci, da so z nami tudi drugi ljudje, ki nas poznajo in vsi skupaj nam želijo, da nadaljujemo na način, ki nam prinaša zdravje.

Obvestila za svojce v času koronavirusa

 

Mesec marec zaključujemo s sončnim dnevom. Kljub vsem preventivnim ukrepom, ki trenutno veljajo v Domu v povezavi z COVID-19, smo veseli in zadovoljni, da smo še vedno zdravi tako vsi stanovalci, kot tudi zaposleni.

Pri poročanju stanovalcem po naši interni televiziji, je direktorica Bojana Mazil Šolinc izrekla veliko zahvalo vsem službam Doma posamezno in vsem skupaj, ter stanovalcem, da vzdržujemo takšno stanje.   

Strani