40-letnica delovanja

29. januarja 2014 nas je ob 40-letnici delovanja s svojim obiskom počastil predsednil Republike Slovenije g. Borut Pahor.

Prenova

Oktorbra 2013 je Dom ob Savinji zaživel v novi podobi!

Strani