SVETOVNI DAN ZDRAVJA - 7. APRIL

Celje se je že leta 1991 pridružilo gibanju Zdrava mesta. Letos teče že 27. leto, kar je izjemna tradicija, Dom ob Savinji Celje pa v projektu Celje Zdravo mesto sodeluje od leta 1999.

 

V Mestni občini Celje ob svetovnem dnevu zdravja potekajo številne aktivnosti, namenjene ozaveščanju javnosti o pomenu zdravega načina življenja za več zdravja danes in jutri.

 

SLOVENIJA RAZVIJA NOVE MOŽNOSTI ZA KAKOVOSTNO BIVANJE STAREJŠIH

Okrogla miza o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji je potekala v Večgeneracijskem centru Socio v Celju, 20.decembra 2017.
Eden osrednjih ciljev prenovljenega nacionalnega stanovanjskega programa je tako zagotoviti primerno bivalno okolje za starejše. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja.

Na okrogli mizi smo sodelovali:

OBISKI V NAŠEM DOMU

Dom ob Savinji Celje je v lokalnem okolju in širše znan kot dom, ki zagotavlja kakovostne storitve in široko paleto ponudbe za starejše. V to sem se lahko prepričala tudi sama ob obisku Doma ob Savinji Celje, saj so zadovoljni stanovalci in dobra klima, ki jo začutiš že ob prihodu pokazatelj, da stanovalci v tem Domu prijetno in aktivno preživljajo svojo starost.

Strani