Druženje otrok zaposlenih in stanovalcev Doma ob Savinji Celje

 

18.07.2019 smo v Domu ob Savinji Celje pripravili poletno eno dnevno druženje otrok in stanovalcev.  Namen druženja je bilo medgeneracijsko sodelovanje in  povezovanje ter podpora zaposlenim v smislu eno dnevnega varstva in aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic.

Druženje je potekalo v domskem parku, kjer so stanovalci, obiskovalci dnevnega varstva ter otroci zaposlenih pod vodstvom idejnih vodij projekta, Mateje Škrinjar in Lucije Pangerl igrali družabne, športne in zabavne igre.

PROJEKT : Z ROKO V ROKI : PROGRAM NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA OPOLNOMOČENJE MLAJŠIH ODRASLIH ( Pum-o )

PROJEKT: Z ROKO V ROKI

Program je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih do 15. do 26. leta, z namenom zmanjševanja socialne izključenosti najbolj ogroženi skupin. Temeljni namen programa je razvijati njihove potenciale za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.

Strani