Obisk ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v petek, 25.02.2019 Dom ob Savinji Celje, obiskali: ministrica mag. Ksenija Klampfer, državna sekretarka ga. Breda Božnik in ga. Špela Horvat, ter ga. Janja Sluga z svojimi člani – Gregor Gregorin, Matevž Jug, Matevž Vuga.

 

 

Direktorica Doma, Bojana Mazil Šolinc je goste, skupaj s strokovnimi službami in vodji enot Doma, sprejela in pozdravila, nato pa je potekal delovni sestanek, kjer je predstavila programe in storitve, ki jih izvajamo.

Ko v sobo stopi sonček - super zaposlena

V letošnjem letu je medijska hiša Delo izvedla akcijo Super zaposleni, na katero se je odzval tudi Dom ob Savinji Celje in predlagal svoje zaposlene, kot super zaposlene.

OBISK ŠTUDENTK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA NA FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO

V torek, 20. 3. 2018 smo Dom ob Savinji Celje obiskale s študentkami magistrskega študija na Fakulteti za socialno delo. Teoretično znanje, ki ga spoznavamo na fakulteti smo obogatile s praktičnimi izkušnjami, ki jih dom razvija na področju pomoči ljudem z demenco.

Spoznale smo, da v domu razvijajo sodobne pristope pomoči ljudem z demenco, ki vključujejo tako konkretno pomoč ljudem z demenco, kot njihovim sorodnikom. Takšen pristop je pomemben pri zagotavljanju kakovostnega življenja za vse ljudi vpletene v proces pomoči, saj zagotavlja celostno oskrbo.

Strani