Ko v sobo stopi sonček - super zaposlena

V letošnjem letu je medijska hiša Delo izvedla akcijo Super zaposleni, na katero se je odzval tudi Dom ob Savinji Celje in predlagal svoje zaposlene, kot super zaposlene.

OBISK ŠTUDENTK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA NA FAKULTETI ZA SOCIALNO DELO

V torek, 20. 3. 2018 smo Dom ob Savinji Celje obiskale s študentkami magistrskega študija na Fakulteti za socialno delo. Teoretično znanje, ki ga spoznavamo na fakulteti smo obogatile s praktičnimi izkušnjami, ki jih dom razvija na področju pomoči ljudem z demenco.

Spoznale smo, da v domu razvijajo sodobne pristope pomoči ljudem z demenco, ki vključujejo tako konkretno pomoč ljudem z demenco, kot njihovim sorodnikom. Takšen pristop je pomemben pri zagotavljanju kakovostnega življenja za vse ljudi vpletene v proces pomoči, saj zagotavlja celostno oskrbo.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA - 7. APRIL

Celje se je že leta 1991 pridružilo gibanju Zdrava mesta. Letos teče že 27. leto, kar je izjemna tradicija, Dom ob Savinji Celje pa v projektu Celje Zdravo mesto sodeluje od leta 1999.

 

V Mestni občini Celje ob svetovnem dnevu zdravja potekajo številne aktivnosti, namenjene ozaveščanju javnosti o pomenu zdravega načina življenja za več zdravja danes in jutri.

 

Strani