SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, PREŠERNOV DAN

Tokratno torkovo interno televizijsko srečanje smo v počastitev kulturnega praznika posneli malo drugače. Socialni delavki Martina in Katja sta pozdravili stanovalce, stanovalke in obiskovalce Dnevnega centra, nato pa sta besedo prepustili dijakinjama Uli in Tari. Dijakinji Gimnazije Celje - Center sta povedali nekaj besed o največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu, nato pa sta prebrali nekaj njegovih pesnitev. Na ta način smo Prešernovo poezijo približali vsem stanovalcem.

Nimajo vse države kulturnega praznika, kar kaže na to, da se Slovenci zavedamo pomena kulture, lastnega jezika in pisane besede. Praznujemo ga na dan, ko je umrl naš največji pesnik France Prešeren, ki je v času, ko so avtorji pisali le v nemškem jeziku in verjeli, da je slovenščina jezik hlapcev, v katerega ni moč preliti žlahtne besede ali prevoda, vztrajal in oral ledino naši umetniški besedi.

V sredo, dan pred kulturnim praznikom, je delovna terapevtka Lucija skupaj s stanovalci pripravila čudovito kulturno proslavo, katero je tudi sama povezovala. Stanovalke Breda Kovač, Albina Boštjančič in Doroteja Vouk ter socialna delavka Katja so recitirale Prešernove pesnitve, gospod Stanko Novak pa je prireditev zaključil s petjem petih kitic Zdravljice. Pri petju so se mu pridružili vsi zbrani. Prireditev je bila odličen preplet klasične umetnosti in sodobne digitalne kulture.

Kultura je v najširšem smislu kakovost našega bivanja, kar pa ne pomeni samo materialnih dobrin, pač pa tudi medčloveške odnose. In slednji se plemenitijo prav s kulturo v ožjem pomenu besede, še posebej z umetnostjo. Kultura živi v vseh nas. Je temeljna človekova pravica. Je v naših srcih, v našem razumu in je na strani drznih in pogumnih.

Dragi stanovalci, stanovalke, obiskovalci Dnevnega centra in svojci, iskrene čestitke ob kulturnem prazniku.

 

PRIREDITVE / DOGODKI  V FEBRUARJU:

  • 9. 2. 2024 SVETA MAŠA
  • 13. 2. 2024 PUSTNO RAJANJE

Deli to objavo