Pridobili bomo dve enoposteljni sobi in sedem dvoposteljnih sob za začasne namestitve

V Domu ob Savinji Celje nadgrajujemo 5. nadstropje z  novim 6. nadstropjem, kjer bomo zagotavljali začasne namestitve.

Svojci bodo lahko v primeru začasni potreb svoje najbližje namestili v novo zgrajeno nadstropje, denimo po odpustu iz bolnišnice, ali ko bodo svojci odšli na počitnice oz. zaradi drugih obveznosti svojcev ali potreb starejših.

Začasna namestitev traja največ tri mesece, v skladu s standardi in normativi na področju socialnega varstva.

Za izvajanje projekta smo se prijavili na razpis MDDSZ s projektom Rekonstrukcija in prezidava Doma ob Savinji Celje, z namenom zagotovitve enote za začasne namestitve. Pridobili smo 717.383,00 EUR sredstev. Namenska sredstva EU prestavljajo 80% skuinih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20% upravičenih stroškov projekta.

Dom ob Savinji Celje bo ostala sredstva zagotovili iz presežka prihodkov nad odhodki in iz neporabljene amortizacije. Skupna vrednost investicije znaša več kot 1.500.000,00 EUR.

Gradbena dela bodo končana predvidoma v mesecu oktobru.

Veselimo se novih namestitvenih kapacitet, saj je povpraševanje po le teh, veliko.

 

Deli to objavo