Investicija Enota začasne namestitve

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

www.eu-skladi.si

 

V Domu ob Savinji Celje bomo nadgradili petnadstropni del objekta z dodatno etažo za vzpostavitev enote za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe, starejše od 65 let. Z novo bivalno etažo v 6. nadstropju je predvidenih 16 postelj za začasne nastanitve. Pridobili bomo 419 m2 neto bivalnih površin. Prav tako je predvidena postavitev požarnega stopnišča na istem delu objekta, na zahodni strani, s čimer se bo izboljšala požarna varnost v objektu.

Kapacitet za začasne namestitve v regiji trenutno skorajda ni na voljo. Glede na izražene potrebe po tovrstnih namestitvah in ob upoštevanju primerne lokacije, saj je Dom v neposredni bližini Splošne bolnišnice Celje, ter da je Dom največji zavod v Savinjski regiji, ki ponuja že vse ostale storitve za starejše, je potreba tudi po zagotovitvi dodatnih začasnih namestitev.

Ob navedenem se bodo uresničili tudi naslednji cilji, kot so:

  • omogočiti celovito izvajanje oskrbe za starejše na področju zdravstvene in socialne oskrbe,
  • razširiti ponudbo na področju institucionalnega varstva starejših oseb na področju regije,
  • z odprtostjo Doma povečati socialno vključenost in zagotavljati kvalitetno preživljanje starosti.

Glavni namen investicije je nadzidava obstoječega drugega dela Doma ob Savinji Celje, predvsem zaradi začasnih potreb zdravstvene in socialne oskrbe ljudi iz našega okolja, da bodo lahko bivali v enoti začasne namestitve v Domu. Namen pa je tudi, da bodo lahko tudi svojci v primeru njihovih potreb svoje najbližje začasno namestili v omenjeno enoto.

Dom ob Savinji Celje se je prijavil na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za izvajanje projekta »Rekonstrukcija in prizidava Doma ob Savinji Celje, z namenom zagotovitve enote za začasne namestitve«, na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, pridobil sredstva v skupni višini 717.383 EUR. Namenska sredstva EU predstavljajo 80% skupnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20% skupnih upravičenih stroškov projekta. Ostala sredstva bo Dom zagotovil iz lastnih virov.

 

Bojana Mazil Šolinc,

direktorica

Deli to objavo