Kakovost življenja starejših je bistveno povezana z njihovo socialno vključenostjo, zato želimo z dodatnimi dopolnilnimi programi medgeneracijskih in drugih skupin ter z izvajanjem različnih dejavnosti izboljšati socialne stike starejših. Ker našim stanovalcem želimo čim bolj kvalitetno zapolniti čas, ponujamo različne aktivnosti, ki potekajo v okviru delovne terapije, fizioterapije in socialne službe. Veliko se povezujemo s širšim zunanjim okoljem ter stanovalce aktivno vključujemo vanj.

V Domu na različne načine sodelujemo – s stanovalci, svojci, zaposlenimi, zunanjimi institucijami, prostovoljci. Že nekaj let aktivno izvajamo projekt prostovoljnega dela v zavodu in spodbujamo medgeneracijsko povezovanje. Gre za projekt, ki vključuje vse oblike druženja in povezovanja naših stanovalcev z zunanjim okoljem ter vsako leto povečuje svoje razsežnosti kvalitete dela. Redno vzdržujemo sodelovanje s študenti Fakultete za socialno delo, ki imajo možnost izvajanja praktičnega dela izobraževanja oz. pripravništva. Pomagamo tudi mladim iz Srednje zdravstvene šole Celje, ki z neposrednim stikom s starejšimi spoznavajo svoj poklic. Prav tako je Dom odprt za izvajanje prostovoljnega dela mladih, ki prihajajo iz osnovnih in srednjih šol. V zadnjih nekaj letih sodelujemo tudi z Visoko šolo z zadravstvene vede v Novem mestu, kamor na praktično usposabljanje prihajajo študentje zdr.nege in fizioterapije.

.

Kulturno življenje stanovalcev zapolnjujejo kulturne in zabavne prireditve, gledališki nastopi, predavanja, koncerti, likovne razstave, kreativne delavnice, nastopi posameznikov in skupin, praznovanja rojstnih dni, pikniki, izleti idr. V Domu deluje še nekaj skupin za samopomoč - literarna skupina  Beseda besede in pogovorna skupina Hospic. Izvajamo tudi terapijo z kužki in druženje z klovni iz društva rdeči noski.

Stanovalci imajo tudi možnost izposoje knjig v domski knjižnici in skupnega ogleda filmov na velikem platnu.