V A B I L O

na predavanja o demenci Prednosti zgodnje diagnoze in podpora svojcem

Lokacija: Trubarjev dom upokojencev, Loka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Torek, 11. september 2018, ob 13.00 uri

VABILO PDF